foto Javier Nuñez de Murga
JAVIER NUÑEZ DE MURGA
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ANTROPOLOGIA FÍSICA
Departament: Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física
(9635) 44387
Asignatures impartides i modalitats docents
33050 - Fisiologia animalLaboratori
33056 - Principals transicions evolutivesTeoria
33103 - Incorporació als estudis en ciències ambientalsAula Informàtica, Teoria, Tutories
33148 - Fisiologia humanaLaboratori
33169 - Biologia animalLaboratori
33824 - Treball fi de grau en BiologiaTreball fi d'estudis
33825 - Pràctiques externesPrácticum
Tutories
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX 1.72. EDIF. INVEST. JERONI MUÑOZ. PREVIA CONFIRMACIÓ CORREU ELECTRÒNIC
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València