foto Natalia Melania Vila Lopez
NATALIA MELANIA VILA LOPEZ
PDI Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
Facultad de Economia. Departamento Comercialización e Investigación de Mercados (1er piso). Despacho 1P11 Avenida de los Naranjos s/n (46022) Valencia
(9638) 28960
Biografia

Natalia Vila López és Catedràtica de Comercialització i Investigació de Mercats des de 2010 al Departament de Comercialització i Investigació de Mercats, Facultat d'Economia, Universitat de València. Treballa des de 1994 en aquest departament. Els seus temes d'interès són aquells relacionats amb l'estratègia de màrqueting, el posicionament de marca, l'embalatge de productes i internacionalització de la estratègia entre uns altres.
Compta amb 4 sexennis d'investigació (1997-2002; 2003-2008; 2009-3014 i 2015-2020) avalats per més de 100 articles (en la seva majoria internacionals) i 5 quinquenis docents (2003-2005-2010-2015-2020) obtinguts amb docència regular en grau , postgrau i doctorat.Reconocimiento con la máxima puntuación (EXCELENTE) en el programa DOCENTIA de la actividad docente para el periodo 2014-2019

Asignatures impartides i modalitats docents
35802 - Estratègia de màrquetingPràctiques, Teoria
35871 - Pràctiques externesPrácticum
35872 - Treball fi de grau en ADETreball fi d'estudis
40073 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
42049 - Decisions estratègiques en màrquetingTreballs en grup, Teoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 11:30 a 12:30. 1P11
Primer quadrimestre
Divendres de 11:30 a 13:30. 1P11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Mèrits o aclariments
Participacions a Congressos