foto Olga Blasco Blasco
OLGA BLASCO BLASCO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MÈTODES QUANTIT. PER L'ECON. I L'EMPRE.
Departament: Economia Aplicada
(9638) 28412
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX 2F03 DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València