foto Olga Carmen Portoles Reparaz
OLGA CARMEN PORTOLES REPARAZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9639) 83014
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 09:30 a 12:30. DEPARTAMENTODE MEDICINA PREVENTIVA. FACULTAT DE MEDICINA.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València