foto Cesar Ortega Esquembre
CESAR ORTEGA ESQUEMBRE
PDI-Ajudant Doctor/A
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: FILOSOFIA MORAL
Departament: Filosofia
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 14:00. DESPATX 603 (FACULTAT FILOSOFÍA Y CC.EE)
Segon quadrimestre
Dimecres de 14:00 a 17:00. DESPATX 603 (FACULTAT FILOSOFIA Y CC.EE)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Tesis, tesines i treballs