foto Maria Oreto Garcia Puchol
MARIA ORETO GARCIA PUCHOL
PDI Contractat/Da Doctor/A
Director/a Titulacion Master Oficial
Àrea de coneixement: PREHISTÒRIA
Departament: Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga
(9616) 25359
Asignatures impartides i modalitats docents
34022 - Prehistòria universal recentUns altres, Teoria
43114 - Sistemes de classificació i inventari en arqueologia prehistòricaTeoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 14:00 a 17:00. EDIFICI DEPARTAMENTAL. DESPATX 214
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València