foto Maria Oreto Garcia Puchol
MARIA ORETO GARCIA PUCHOL
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: PREHISTÒRIA
Departament: Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga
(9616) 25359
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 14:00 a 17:00. DESPATX 203. ANNEX DEPARTAMENTAL. FAC. GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València