foto Ricardo Olanda Rodriguez
RICARDO OLANDA RODRIGUEZ
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: ENGINYERIA TELEMÀTICA
Departament: Informàtica
(9635) 43366
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPACHO 1.2.28 ETSE
Segon quadrimestre
Dijous de 10:00 a 13:00. DESPACHO 1.2.28 ETSE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València