foto Oscar Enrique Andreu Sanchez
OSCAR ENRIQUE ANDREU SANCHEZ
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
Departament: Biologia Vegetal
Facultad de Farmacia Dpto. Biología Vegetal Área de Edafología y Química Agrícola Despacho 3.23 Campus de Burjassot E-46100 Burjassot (Valencia)
44289
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 12:00 a 14:00. FAC. FARMACIA. DESP. 3.23
Anual
Dijous de 12:00 a 14:00. FAC. FARMACIA. DESP. 3.23
Anual
Divendres de 12:00 a 14:00. FAC. FARMACIA. DESP. 3.23
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Formació acadèmica
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs