foto Oscar Ernesto Zurriaga Llorens
OSCAR ERNESTO ZURRIAGA LLORENS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9616) 25651
Biografia

Llicenciat i Doctor en Medicina. Màster en Salut Comunitària. Metge especialista en medicina preventiva i salut pública.

Professor Titular en el Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de València. Ha sigut Professor Associat en aquest Departament durant 10 anys.

Amb una àmplia carrera professional en la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana on ha treballat, sobretot, en l'àmbit dels estudis i informació epidemiològica, dedicat molt especialment als registres de malalties i mortalitat.

Amb experiència en tasques de gestió de la investigació com a subdirector general d'investigació, innovació, tecnologia i qualitat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i anteriorment com a Director General d'investigació, innovació, tecnologia i qualitat.

Investigador en la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), en la Unitat Mixta d'Investigació sobre Malalties Rares UV-FISABIO. Integrat també el grup CB06/02/0049 del CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP).

President de la Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE). Membre del grup de treball de ètica i protecció de dades de la SEE. Pertany al Comité Assesor de la Federació Espanyola d'Associacions de Malalties Rares (FEDER), al Comité Científic de Orphanet España i a la Comisió d'Ètica i Integritat Científica de IMPaCT (Infraestructura de Medicina de Precissió asociada a la Ciència i la Tecnologia).

Manté el blog "Epi i Mas" (http://epiymas.blogspot.com/), un espai dedicat a l'epidemiologia i la informació epidemiològica.

Declaració d'interessos: https://seepidemiologia.es/declaracion-de-intereses-particular/?id_user=610

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 11:30 a 14:30. DESPATX 216 FACULTAT DE MEDICINA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Activitats anteriors
Projectes
Tesis, tesines i treballs