foto Maria Amparo Ofel Vila Buso
MARIA AMPARO OFEL VILA BUSO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: QUÍMICA FÍSICA
Departament: Química Física
(9635) 43287
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 13:00. FAC_FARMACIA_PL_2ª_DESPACHO_64
Primer quadrimestre
Dijous de 09:00 a 10:00. FAC_FARMACIA_PL_2ª_DESPACHO_64
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 13:00. FAC_FARMACIA_PL_2ª_DESPACHO_64
Segon quadrimestre
Dijous de 09:00 a 10:00. FAC_FARMACIA_PL_2ª_DESPACHO_64
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València