foto Maria Aranzazu de Oyanguren Campos
MARIA ARANZAZU DE OYANGUREN CAMPOS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FÍSICA ATÒMICA, MOLECULAR I NUCLEAR
Departament: Física Atòmica, Molecular i Nuclear
(9635) 43884
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 14:00 a 17:00. DESPATX DPTO. 3235 BLOC C
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València