foto Pablo Angel Lopez Fernandez
PABLO ANGEL LOPEZ FERNANDEZ
PDI-Asociado/a Unversidad
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
Pablo Ángel López Fernández Infermer
Asignatures impartides i modalitats docents