foto Andres Paya Rico
ANDRES PAYA RICO
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: EDUC COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUC
Departament: Educació Comparada i Història de l'Educació
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Avgda. Blasco Ibáñez 30 46010 València
(9638) 64840
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 13:30. DESPATX 306 (FACULTAD DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ)
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 12:30. DESPATX 306 (FACULTAD DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València