foto M. del Pilar Fernandez Artiach
M. DEL PILAR FERNANDEZ ARTIACH
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
(9616) 25271