foto M. del Pilar Fernandez Artiach
M. DEL PILAR FERNANDEZ ARTIACH
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
(9616) 25271
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:30. 5D11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València