foto Jose P. Patuel Chust
JOSE P. PATUEL CHUST
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: HISTÒRIA DE L'ART
Departament: Història de l'Art
Departament d'Historia de l'Art Despacho 420
(9639) 83400
Biografia

Pascual Patuel és Professor Titular d'Història de l'Art de la Universitat de València. Llicenciat en Geografia i Història (Universitat de València) i en Història de l'Art (Universitat de Barcelona), Doctor en Història de l'Art (Universitat de Barcelona). És autor de llibres, ressenyes, articles, comunicacions a congressos, comissariats d'exposicions i informes tècnics. Ha dedicat la major part de la seva activitat investigadora al període artístic conegut habitualment com Últimes Tendències o Neoavanguardes, que cobreix l'etapa compresa des de la Segona Guerra Mundial fins a l'actualitat. L'objectiu bàsic ha buscat centrar l'atenció en els moviments més renovadors que s'han produït en el si de l'Art Valencià, prestant especial interès a aquells artistes o institucions que han tingut major projecció nacional i internacional.

Aquesta línia d'investigació es concretaria en sis blocs bàsics, que han anat vertebrant i concretant la seua dedicació a aquest període que cobreix els últims 60 anys de l'Art Contemporani, en l'àmbit de les arts plàstiques, l'arquitectura i l'urbanisme. Aquests blocs són els següents.

A) Corrents artístiques actuals

Bàsicament està destinada a l'estudi de les avantguardes desenvolupades en l'àmbit valencià i espanyol en el període objecte d'estudi. Entre les diverses publicacions podem citar:

Pintura espacialista valenciana (Revista Goya, 1991).

Pintura sígnico-gestual valenciana (Revista Goya, 1993).

El informalismo matérico en la pintura valenciana (Diputación Provincial de Castellón, 1997).

Geométrica valenciana (Diputación Provincial de Valencia, 1999).

Realisme Social Valencià en la Col·lecció Martínez Guerricabeitia (Universitat Jaume I de Castellón, 2018).

B) Estudis sobre artistes amb àmplia trajectòria

Aquest àmbit està dedicat a abordar l'anàlisi monogràfic d'alguns autors amb ampli ressò i significació en el context valencià i espanyol actual. Alguns d'ells ja morts i els altres amb la trajectòria bastant avançada, nascuts des de finals del segle XIX fins als anys quaranta del segle XX. Van militar en grups com el Grup Z, Grup Els Set, Parpalló, Moviment Artístic del Mediterrani, Art Actual, etc. Caldria destacar:

Vicente Pastor Pla (Diputación Provincial de Valencia, 1997).

Joaquín Michavila (Diputación Provincial de Castellón, 1999).

Javier Calvo (Generalitat Valenciana, 1999).

Nassio Bayarri (Universidad Politécnica de Valencia, 2000).

Salvador Victoria (Universidad Politécnica de Valencia, 2000).

Eduardo Sales (Universidad Politécnica de Valencia, 2002).

Alfonso Pérez Plaza (Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Museo del Puerto de Veracruz, México, 2002).

Agustín Albalat (Diputación Provincial de Valencia, 2002).

Antonia Mir (Generalitat Valenciana, 2003).

José Manaut (Generalitat Valenciana, 2004).

José Vento González (Generalitat Valenciana, 2005).

Fernando Peiró Coronado (Grafisa, 2006).

Salvador Soria (Caja de Ahorros del Mediterráneo, 2006).

Wenceslao Rambla (Generalitat Valenciana, 2007).

Monjalés (Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, 2014).

Salvador Montesa (Generalitat Valenciana-Fundación Chirivella Soriano, 2016).

Isabel Oliver. 40 años de arte comprometido, 1970-2009 (Universidad de Valencia, 2019).

C) Grups i moviments artístics valencians

Permet poder estudiar tot un seguit de grups i moviments artístics dels anys 40, 50 i 60, a través dels quals s'havia anat gestant el desenvolupament de l'avantguarda en el món valencià. Es va fer un esforç especial per localitzar l'amplíssima documentació que la seva tasca havia anat generant entre catàlegs d'exposicions, monografies, publicacions diverses, estatuts, cartes, revistes, referències a la premsa, etc.

Grupo Z y Grupo Los Siete (Revista L'Espill, 1991).

Grupo Parpalló (Revista Archivo de Arte Valenciano, 1990).

Movimiento Artístico del Mediterráneo (Consell Valencià de Cultura, 1998).

Los grupos Neos, Art Nou y Rotgle Obert en la Valencia de los años 50 (Revista Saitabi, 1995).

Asociación Arte Actual (Revista Archivo de Arte Valenciano, 1993).

25 años del premio de pintura y escultura Bancaja (Bancaja, 1998).

Salones Valencianos de Arte (Diputación de Valencia, 1999).

D) Projectes temàtics

Són publicacions que giren al voltant d'un tema monogràfic concret que l’intenten abordar en funció del nucli vertebrador que es proposa:

– Diccionario de Artistas Valencianos del Siglo XX (Albatros, 1999).

Paisaje Valenciano en el siglo XX (Generalitat Valenciana, 2002).

Música y Arte (Ayuntamiento de Valencia, 2004).

Arte actual a la comarca de l'Horta Sud de Valencia (CAM-Mancomunidad e Instituto de Estudios de l'Horta Sud de Valencia, 2003).

Repertorio Bibliográfico de Artistas Valencianos Contemporáneos Seleccionado y Comentado (Diputación de Valencia-Universidad de Valencia, 2005 y ss.).

La luz de las imágenes. Lux mundi Xàtiva 2007 (Generalitat Valenciana, 2007).

– Pabellón de la Santa Sede, (Nunciatura Apostólica en España. Expo Zaragoza, 2008).

– Diccionario Biográfico Español (Real Academia de la Historia, 2009).

E) Estudis sobre Art Actual

Correspon a estudis relacionats amb l'art internacional del període comprès entre els anys seixanta del segle XX i els decennis del segle XXI que ja han tingut lloc. En bona mesura, són resultat de estades a l'Universitat de Toulouse i a la Universitat de l'Estat de Colorado, quan es va tenir l'oportunitat d'accedir a un volum significatiu de documentació i fonts documentals que han permès analitzar amb profunditat aquest proper període de l'art actual. La intenció és poder oferir als estudiants d'art i a les persones interessades en aquestes etapes de la història de l'art estudis de caràcter diacrònic amb criteris historiogràfics :

Arquitectura Actual (Tirant Humanidades, 2016).

Arte Actual (Universidad de Valencia, 2016).

F) Visions globals sobre Art Valencià Contemporani

Architecture and urban development of the University of Valencia Blasco Ibáñez Campus (Presses Universitaires de Perpignan, 2014).

Arte Valenciano en el Franquismo, 1939-1975 (Universidad de Valencia-Institució Alfons el Magnànim, 2019).

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 08:00 a 09:00. DESPACHO Nº 420. EDIFICIO ANEXO DEPARTAMENTAL
Primer quadrimestre
Divendres de 12:00 a 14:00. DESPACHO Nº 420. EDIFICIO ANEXO DEPARTAMENTAL
Segon quadrimestre
Divendres de 08:00 a 11:00. DESPACHO Nº 420 EDIFICIO ANEXO DEPARTAMENTAL
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València