foto Maria Paz Viguer Segui
MARIA PAZ VIGUER SEGUI
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
Departament: Psicologia Evolutiva i de l'Educació
(9639) 83493
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 08:30 a 11:30. DESPATX F218 FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 13:30. DESPATX F218 - FACULTAT DE PSICOLOGIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València