foto Maria Pilar Ascens Carmona Gonzalez
MARIA PILAR ASCENS CARMONA GONZALEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: GEOGRAFIA FÍSICA
Departament: Geografia
(9638) 64881
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 11:00. FACULTAD CC. BIOLÓGICAS - AULA INFORMÁTICA 2B
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 11:00. FACULTAD CC. BIOLÓGICAS - AULA INFORMÁTICA 2B
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 11:00. FACULTAD CC. BIOLÓGICAS - AULA INFORMÁTICA 2B
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs