foto Josefa Castillo Aliaga
JOSEFA CASTILLO ALIAGA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
(9635) 43443