foto Montserrat Perez Gimenez
MONTSERRAT PEREZ GIMENEZ
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
963983269 (D)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 11:00. S3 02
Primer quadrimestre
Dimecres de 13:00 a 14:30. S3 02
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 12:30. SP3 02
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Projectes