foto Juan Pecourt Gracia
JUAN PECOURT GRACIA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
(9616) 25393
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 14:00. 3D21
Primer quadrimestre
Divendres de 10:00 a 12:00. 3D21
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.