foto Pedro Jose Herreros Martinez
PEDRO JOSE HERREROS MARTINEZ
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació
Avenida Blasco Ibáñez 30 46010 Valencia Despacho 411
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 19:00 a 21:00. DESPATX 411
Segon quadrimestre
Dijous de 17:00 a 19:00. DESPATX 411
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València