foto Luis Perez Ochando
LUIS PEREZ OCHANDO
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Cap de Seccio-Servei
Cap d'Iniciatives Aula de Cinema
Àrea de coneixement: HISTÒRIA DE L'ART
Departament: Història de l'Art
Departamento Historia del Arte - Despacho 317
963864875 (D)
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:30. DESPACHO Nº 317. EDIFICIO ANEXO DEPARTAMENTAL
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:30. DESPACHO Nº 317 EDIFICIO ANEXO DEPARTAMENTAL
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València