foto Pedro Sergio Carmona Ibañez
PEDRO SERGIO CARMONA IBAÑEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9616) 25188
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 08:15 a 10:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4B07
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:15 a 13:00. FACULTAT D'ECONOMIA 4B07
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos