foto Alfredo Perez Boullosa
ALFREDO PEREZ BOULLOSA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MÈTODES D'INVEST I DIAGNÒST EN EDUC
Departament: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación Avda. Blasco Ibáñez, 30 46010 Valencia Despacho 14 del Dpto. MIDE 2º cuatrimestre 2022-23 - Tutorías: Miércoles 10:30-13:00 h.
(9638) 64325
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 11:30 a 14:30. DESPATX 014
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:30. DESPATX 014
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València