foto Carmen Perez Cabañero
CARMEN PEREZ CABAÑERO
PDI Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
Despacho 1E11
(9638) 28860
Asignatures impartides i modalitats docents
35802 - Estratègia de màrquetingPràctiques, Teoria
35871 - Pràctiques externesPrácticum
35872 - Treball fi de grau en ADETreball fi d'estudis
40072 - Investigació internacional de mercatsAula Informàtica, Tutories
40073 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
40100 - Disseny del màrqueting operatiu en el llançament d'un nou producteSeminaris, Teoria
40112 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
43419 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44702 - Biomedicina i societatTeoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 09:30 a 12:30. 1E11
Segon quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 12:30. 1E11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València