foto

Biografia

Héctor Martínez-Pérez-*ejuela és membre del grup CLECEM (Química analítica, Universitat de València). Graduat en Química en 2017, màster en 2018 i en aquest moment està realitzant la seua tesi en el Departament de Química Analítica de la Universitat de València sota la direcció d'Ernesto F. Simó i José M. Herrero. La seua àrea d'investigació actual es basa en el desenvolupament de nous materials utilitzant estructures metal-orgàniques amb aplicació analítica.