foto Juan M Perez-Salamero Gonzalez
JUAN M PEREZ-SALAMERO GONZALEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
Departament: Economia Financera i Actuarial
Despacho 5D12. Quinta Planta. Facultat d'Economia. Av. Tarongers, s/n 46022-Valencia.
(9616) 25078
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 11:00 a 14:00. DESPACHO 5D12
Segon quadrimestre
Dijous de 11:00 a 14:00. DESPACHO 5D12
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs