foto Pilar Garcia Vidal
PILAR GARCIA VIDAL
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
64301
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs