foto Sacramento Pinazo Hernandis
SACRAMENTO PINAZO HERNANDIS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA SOCIAL
Departament: Psicologia Social
(9639) 83027
Asignatures impartides i modalitats docents
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs