foto Jose Agustin Piñol Espasa
JOSE AGUSTIN PIÑOL ESPASA
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FINANCES EMPRESARIALS
Departament: Finances Empresarials
José-Agustín Piñol Espasa Dpto. Finanzas Empresariales Facultad de Economía Universidad de Valencia Av. Tarongers s/n – 46022 Valencia Desp. 5C08 – Telef. 96 16 25053 Correo: pinyol@uv.es
(9616) 25053
Asignatures impartides i modalitats docents
35806 - Teoria del finançamentPràctica, Teoria
35855 - Operacions i mercats de renda variablePràctica, Teoria
35871 - Pràctiques externesPràctiques externes
35872 - Treball fi de grau en ADETreball fi d'estudis
35948 - Mercats i actius de renda variableAula Informàtica, Teoria
44220 - Pràctiques en empresaPràctica
44223 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
63002 - Organització i funcionament de la Borsa Espanyola. Altres mercats i productes financers.Teoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 13:30. DESPACHO 5C08
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València