foto Vicente Pla Vivas
VICENTE PLA VIVAS
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Cap de Seccio-Servei
64163
Biografia

Sagunt, 1962. Tesi doctoral L'individu exterior. Figures i espais en la il·lustració gràfica del segle XIX (2007).

Especialitzat en les problemàtiques generades per les imatges durant els processos històrics d'implantació de la Modernitat, en l'estudi i interpretació de la imatge gràfica europea d'àmplia difusió durant el segle XIX, així com de l'art valencià de les dècades finals del segle XIX i els inicis del segle XX i de la fotografia. Les investigacions es poden emmarcar dins el camp teòric dels estudis visuals i han proposat obrir vies de connexió amb la història de l'estètica, la tècnica i les epistemologies científiques, així com els estudis culturals, per reconstruir les estructures actives en el funcionament i evolució dels mecanismes dels imaginaris moderns. Participa en el Projecte I+D+i "La vida artística a València (1880-1936). Fuentes per a un diccionari d'artistes". (HAR2009-14480). En 2010 publica el llibre La il·lustració gràfica del segle XIX. Funcions i disfuncions. Col·labora amb ASCIGE (Atelier sour le Satirique, la Caricature et l'Illustration Graphique en Espagne), amb el Festival Internacional Incubarte 6 i 7 i amb Perifèries 13. Desenvolupa activitat de crítica d'art contemporani amb treballs sobre Artur Heras, Sebastià Miralles, Juan Cuéllar, Manuel Bellver, José Guerrero Tonda, María José Pérez Vicente i XLFamily entre altres. Realitza conferències sobre art dels segles XIX i XX i desenvolupa funcions de comissariat.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Primer quadrimestre
Dimarts de 13:00 a 16:00. DESPACHO Nº 301 EDIFICIO ANEXO DEPARTAMENTAL
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:00 a 15:00. DESPACHO Nº 301. EDIFICIO ANEXO DEPARTAMENTAL
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València