foto Maria Pilar Montes Rodriguez
MARIA PILAR MONTES RODRIGUEZ
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
21813
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 12:30. DESPATX 2.E10
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 11:30. DESPATX 2.E10
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPATX 2.E10
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València