foto Plinio Montoya Bello
PLINIO MONTOYA BELLO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PALEONTOLOGIA
Departament: Botànica i Geologia
(9635) 44391
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 16:00 a 19:00. 3ª PLANTA EDIFICI A. DE CC BIOLÓGIQUES
Anual
Dijous de 16:00 a 19:00. 3ª PLANTA EDIFICI A. DE CC BIOLÓGIQUES
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs