foto Ana Polache Vengut
ANA POLACHE VENGUT
PDI Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
(9635) 44910
Asignatures impartides i modalitats docents
34081 - Biofarmàcia i farmacocinèticaSeminaris, Laboratori, Teoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
36313 - Treball fi de grau del PDG de Farmàcia i Nutrició Humana i DietèticaTreball fi d'estudis
43034 - Farmacologia de l'addicció a drogues d'abús: perspectives terapèutiquesLaboratori, Teoria
Tutories
Anual
Dimarts de 12:00 a 13:30. DESPATX 2.22
Anual
Dijous de 12:00 a 13:30. DESPATX 2.22
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.