foto Vicente Pons Marti
VICENTE PONS MARTI
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
Departament: Biologia Vegetal
(9635) 44725
Asignatures impartides i modalitats docents
33084 - EdafologiaLaboratori, Teoria
33094 - Rehabilitació i restauració ambientalAula Informàtica, Teoria, Tutories
33106 - Pràctiques externesPrácticum
34001 - Producció de matèries primeresSeminaris, Teoria, Tutories
43046 - Processos contaminantsTeoria
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.