foto Diana Pons Cañaveras
DIANA PONS CAÑAVERAS
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9638) 64674
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 12:30. DESPACHO: VICEDECANATO DE PRÁCTICAS
Segon quadrimestre
Dijous de 12:00 a 13:30. N218 O VICEDECANATO DE PRÁCTICAS EXTERNAS.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València