foto Purificacion Sanchez Delgado
PURIFICACION SANCHEZ DELGADO
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: MÈTODES D'INVEST I DIAGNÒST EN EDUC
Departament: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
(9638) 64320
64320 (T)
Biografia

Llicenciada enª F i CC. de l'Educació  (Secció Pedagogia) i Doctora en Ciències de l'Educació, ambdues per la Universitat de València. Actualment és professora Titular de la mateixa universitat, en l'àrea de Mesurament i Avaluació Educativa. Ha impartit docència sobre tècniques no estandarditzades de recollida d'informació i construcció de proves en l'àrea de l'educació i sobre trastorns del parla en el grau de Logopèdia i en el Master Universitari d'Educació Especial.

Forma part del grup reconegut d'investigació de la Universitat de València GEM-Educo i el grup d'innovació docent de la Universitat de València, InnovaMIDE. Així mateix, és membre de l'Associació Interuniversitaria d'Investigació Pedagògica, AIDIPE i de la Xarxa Iberoamericana d'investigadors sobre l'Avaluació de la Docència, RIIED.

En l'àmbit del mesurament educatiu treballa en el disseny i validació de proves per a mesurar diferents tipus de variables educatives vinculades a l'àrea del llenguatge. En l'àmbit de l'avaluació, treballa tant en avaluació de sistemes educatius com a avaluació d'aprenentatges i competències.

Actualment té dos sexennis, un d'investigació i un de transferència. Ha dirigit 18 tesis doctorals. Ha assistit a congressos, tant nacionals com a internacionals, participant amb *posters, comunicacions, ponències i simposiums. En alguns d'ells ha format part del comité organitzador i/o del comité científic. Així mateix, participa com a avaluadora en diverses revistes de l'àmbit educatiu.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:30 a 14:00. DESPATX 006 (FACULTAD DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ)
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:30 a 14:00. DESPATX 006 (FACULTAD DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València