foto Purificacion Sanchez Delgado
PURIFICACION SANCHEZ DELGADO
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: MÈTODES D'INVEST I DIAGNÒST EN EDUC
Departament: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
(9638) 64320
64430 (D)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 13:00. DESPACHO 006, FACULTAD FILOSOFIA Y CC EDUCACIÓN
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:00. DESPACHO 006 (MIDE)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València