foto Inmaculada Quilis Bayarri
INMACULADA QUILIS BAYARRI
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 13:30 a 15:00. 2.11.P2.014
Anual
Dimecres de 13:30 a 15:00. 2.11.P2.014
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Projectes
Tesis, tesines i treballs