foto Maria Sacramento Quintanilla Alfaro
MARIA SACRAMENTO QUINTANILLA ALFARO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MATEMÀTICA ECONOMICO-EMPRESARIAL
Departament: Matemàtiques per a l'Economia i l'Empresa
9616(25910) Teléfono en UVempleo
(9638) 28396
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:30 a 13:30. DESPACHO 5E11
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:30 a 13:30. DESPACHO 5E11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València