foto Raquel Niclos Corts
RAQUEL NICLOS CORTS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FÍSICA DE LA TERRA
Departament: Física de la Terra i Termodinàmica
(9635) 43308
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 15:50 a 17:20. DESPACHO 3324 . FAC.FÍSICA BLOQUE C
Primer quadrimestre
Dimecres de 15:50 a 17:20. DESPACHO 3324 . FAC.FÍSICA BLOQUE C
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Projectes (Investigadora Principal)