foto Javier Ramirez Riquelme
JAVIER RAMIREZ RIQUELME
PI-Invest Formacio Predoc Fpu
:
Departament: Història Moderna i Contemporània
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:00 a 13:00. DESPACHO BLASCO IBAÑEZ
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València