foto Raul Abeledo Sanchis
RAUL ABELEDO SANCHIS
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Cap de Seccio-Servei
Cap Iniciatives del Observatori Cultural.
Àrea de coneixement: ECONOMIA APLICADA
Departament: Economia Aplicada
(9616) 25163
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 12:30. DESPATX 2C03 DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA
Primer quadrimestre
Dijous de 11:00 a 12:30. DESPATX 2C03 DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA
Segon quadrimestre
Dilluns de 17:30 a 19:00. DESPATX 2C03 DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 14:00. DESPATX 2C03 DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum