foto Lorenzo Revuelto Taboada
LORENZO REVUELTO TABOADA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Departament: Direcció d'Empreses 'Juan José Renau Piqueras'
Facultat d'Economia Primera planta Despatx A05
(9638) 28890
Biografia

Membre del grup d'investigació en estratègia de recursos humans, gestió del coneixement i comportament innovador i emprenedor – RRHHCIRO

Formació:

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (Branca Empresa).

Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València.

Professor Titular d'Universitat de l'àrea d'Organització d'Empreses del Departament de Direcció d'Empreses Juan José Renau Piqueras de la Universitat de València.

Parle a més d'Español i Català, Francés, Anglés (amb algunes limitacions), i una mica de Portugués.

Investigació:

He publicat 30 articles, així com un altre tipus de contribucions (ressenyes, guest editor…), en revistes com Service Industries Journal, Management Decision, Service Business, Journal of Business Research, Entrepreneurship and Regional Development, Innovar Journal, Revista Brasileira de Gestao de Negócios, Estudios Gerenciales, Cuadernos de CC. EE. y EE. de la Universidad de Málaga, Dirección y Organización, Esic-Market, TEC Empresarial, Perspectiva Empresarial, Suma de Negocios, Arxius de Ciències Sociales, Ciriec-España y la Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics.

He sigut coautor de 3 llibres i autor o coautor de 13 capítols de llibre.

He presentat més de 60 treballs en diversos fòrums nacionals i internacionals com: Iberoamerican Academy of Management; European Academy of Management, International Network of Business & Management Journals, Global Innovation and Knowledge Academy, Organizational Learning, Knowledge and Capabilities, Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas, Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa, Seminario Iberoamericano Motiva, Jornadas Hispano-Lusas, Congreso de Investigadores en Economía Social y Cooperativa, Conferencia Euro-Latinoamericana, etc.

He participat com a investigador principal, investigador o col·laborador en una dotzena de projectes d'investigació competitius i precompetitius.

Pel que respecta a activitats de transferència, he participat com a investigador, en uns casos, i com a investigador responsable, en uns altres, en 9 contractes OTRI de col·laboració amb organitzacions entre les quals es troben Ford España S.A., Institut Valencià de la Joventut, Conmac Consultors i Associació Valenciana d'Empresaris de Fusteria i Afins ASEMAD. Així mateix, he realitzat intervencions puntuals en empreses i institucions com a Bronces Mestres, Cerámicas Asteca o la Cambra de Comercia de Castelló i actuat com a perit de part en una causa d'acomiadament per causes objectives.

He sigut membre del Comité Científic, Comité Organitzats i Chair d'alguns dels congressos citats (International Network of Business & Management Journals; Congrés Estatal de Centres Universitaris de Relacions Laborals i Ciències del Treball; Iberoamerican Academy of Management).

He dirigit 5 tesis doctorals i estic dirigint actualment altres 4. Així mateix, he dirigit infinitat de treballs finals de Màster i Grau, així com un treball sobre “Direcció del treball: Atracció i retenció de talent de les noves generacions, I Premi Cum laude d'investigació MANPOWER.

Gestió Universitària:

Participació en diferents òrgans de gestió universitària, tant a nivell de Departament, Facultat com d'Universitat.

A nivell d'Universitat,

Membre del Claustre i de la Comissió de Disciplina de la Universitat de València (3 anys).

Membre de la Comissió de Postgrau (3 anys)

Membre de la Comissió encarregada de l'elaboració de la proposta de Reglament de depòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral aprovat en 2016.

A nivell de Facultat:

Vicedegà d'Organització Acadèmica i Postgrau de la Facultat de Ciències Socials de la UVEG durant 3 anys.

Membre de la Junta de Centre de l'Escola de Relacions laborals i de la Junta de Facultat de Ciències Socials; així com de les Comissions de Contractació de la Facultat de Ciències Socials i de la Facultat d'Economia.

Representant de la Facultat de Ciències Socials en l'Associació de Centres Universitaris de Relacions Laborals i Ciències del Treball (2 anys).

Ha presidit la Comissió d'Elaboració de Plans d'Estudi del Doctorat en Ciències Socials de la Universitat de València regulat pel RD99/2011 i ha sigut membre i secretari de la Comissió Acadèmica d'aquest doctorat (de la qual ha sigut Coordinador en Funcions) durant 4 anys

Membre de diverses Comissions Acadèmiques de títols de Màster i de grau.

A nivell departamental, ha sigut membre del Consell, de la Junta permanent i Comissió Docent del Departament de Direcció d'empreses, a més de participar en el grup de treball que va elaborar l'esborrany del reglament de Departament.

Assessoria i avaluació docent-investigadora:

Expert internacional i avaluador del Mestratge i Doctorat en Administració de la Universitat Nacional de Colòmbia.

Avaluador de projectes d'investigació de la Universitat Pedagògica i Tecnològica de Colòmbia.

Membre de REPRESA, Register of Scientific Experts del Ministeri dell’ Instruzione, dell’ Università e della Ricerca (Itàlia).

He sigut avaluador de programa d'ajudes per al finançament de joves emprenedors de l'Institut Valencià de la Joventut durant 8 anys.

Sóc membre de la Asociación Científica de Economia i Dirección de la Empresa i de la Iberoamerican Academy of Management.

Així mateix, és o he sigut membre del Comité Científic i Editor Acadèmic Associat de la Revista Innovar Journal i membre de l'Editorial Board de les revistes Global Business Perspectives (ja desapareguda) i Estudios Gerenciales.

Sóc avaluador de diverses revistes internacionals com: Small Business Management, Service Business, Service Industries Journal, International Entrepreneurship and Management Journal, International Journal of Human Resource Management, Business Research Quarterly, Global Business Perspectives, Baltic Journal of Management, Journal of Organizational Change Management, International Journal of Emerging Markets, Journal of Business Research, Estudios Gerenciales, Cuadernos de Administración, TEC Empresarial, Perspectiva Empresarial, Cuadernos de Administración, etc.

Representant del Global University Entrepreneurial Spitrit Students’ Survey en la Universitat de València.

He participat com a membre del panell d'experts en la investigació “Disseny i experimentació d'un programa de joves titulats universitaris en les competències necessàries per a transitar a l'autoocupació”, realitzada per la Federació d'Empresaris del Comerç de Saragossa.

He participat com a membre del panell d'experts de la validació d'una escala de pràctiques de RH, dut a terme per l'equip d'Investigació de Jose María Peiró, del departament de Psicologia Social de la Universitat de València.

Docència

He impartit o imparteix actualment docència en les següents titulacions:

Diverses titulacions de l'àrea de Ciències Socials: Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses, Llicenciatura en Economia, Diplomatura en Ciències Empresarials, Diplomatura en Turisme, Diplomatura en Relacions Laborals, Llicenciatura en Ciències del Treball i Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans.

Programa de Doctorat “El treball a principis del segle XXI”, Programa de Doctorat de Direcció d'Empreses i Programa de Doctorat en Ciències Socials de la Universitat de València.

He impartit Seminaris de Doctorat en la Universitat ICESI, la Universitat de Antioquia, la Universitat Nacional de Colòmbia i Universitat del Rosari.

He dictat un bon nombre de conferències en diferents centres d'investigació espanyols i colombians.

Professor del Màster Oficial en Estratègia d'Empresa del Departament de Direcció d'Empreses, Màster Oficial d'Ocupació i RH i Màster Oficial de Direcció i Gestió de Recursos Humans de la Facultat de Ciències Socials.

Professor del Màster Oficial Planificació i Control de Processos Empresarials de la Universitat de València

Assessor i tutor del Màster Màster Universitari Oficial en Innovació i Desenvolupament de Projectes de Negoci de Florida Universitària.

També he participat en un MBA de la Universitat ICESI i en el Mestratge d'Administració de la Universitat Nacional de Colòmbia.

He sigut coordinador entre 2005 i 2012 anys del programa de formació de l'Institut Valencià d'Administració Pública de “Direcció de Recursos Humans en les AA.PP.” i ho ha sigut del programa del Servei de Formació Permanent de la Universitat de València “Estratègia i Recursos Humans en la UVEG” durant els anys 2009 i 2010.

He participat o participe en l'actualitat en diferents postgraus propis com, entre altres: el Màster en Gestió de Concessions Ford, el Diploma d'Habilitats Directives (Universitat de València i Ford España S.A.), Màster en Direcció Estratègica d'Organitzacions Esportives (Universitat de València i Fundació València Club de Futbol), Diploma en Gestió Bàsica de l'Empresa Ferroviària; Diploma en Management Research; Màster en Habilitats Directives; Diploma sobre la Funció Directiva en l'Administració Púbica, etc.

Així mateix, he sigut professor en cursos de formació sobre treball en equip, motivació, sistemes salarials, gestió del temps, qualitat i recursos humans, etc. Cursos impartits, entre altres, a l'Ajuntament de Palma de Mallorca, Federació del Metall FEMEVAL, Institut Valencià d'Administració Pública, Cambra de Comerç de Castelló, Ceràmiques Asteca, VAERSA, Bronces Mestre, etc.

Actualitzat a l'octubre de 2018

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 15:30 a 18:30. 1A05
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València