foto Ricardo Ferris Castell
RICARDO FERRIS CASTELL
PDI Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
Edificio ETSE Av. Universitat s/n Despacho 2.3.4
(9635) 43951
Asignatures impartides i modalitats docents
34159 - InformàticaUns altres, Teoria
34653 - InformàticaPràctiques, Teoria
34669 - Pràctiques externesPrácticum
34673 - Projecte fi de grauTreball fi d'estudis
34844 - Projecte final de grau en Enginyeria MultimèdiaTreball fi d'estudis
34909 - Projecte fi de grau en Enginyeria TelemàticaTreball fi d'estudis
34921 - InformàticaPràctiques, Teoria
36411 - Fonaments de la programacióPràctiques, Teoria
42591 - Programació i tècniques computacionals avançades en bioinformàticaTeoria
42596 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
42604 - Estructures de dades i bases de dadesLaboratori, Teoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 13:00. DESPATX 2.3.4 (ETSE)
Primer quadrimestre
Dimecres de 18:00 a 19:00. DESPATX 2.3.4 (ETSE)
Primer quadrimestre
Divendres de 11:00 a 12:00. DESPATX 2.3.4 (ETSE)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València