foto Ricardo Ferris Castell
RICARDO FERRIS CASTELL
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
Edificio ETSE Av. Universitat s/n Despacho 2.3.4
(9635) 43951