foto Hortensia Rico Vidal
HORTENSIA RICO VIDAL
PDI Titular d'Universitat
Dega/Degana / Director/a Ets
Àrea de coneixement: MICROBIOLOGIA
Departament: Microbiologia i Ecologia
(9635) 44866
Asignatures impartides i modalitats docents
33971 - Treball fi de grau en Nutrició Humana i DietèticaTreball fi d'estudis
34002 - Treball fi de grau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsTreball fi d'estudis
34006 - Microbiologia alimentàriaSeminaris, Laboratori, Teoria, Tutories
34089 - Anàlisis microbiològiques i parasitològiquesLaboratori
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
34103 - Microbiologia clínicaSeminaris, Laboratori, Teoria, Tutories
42904 - Malalties a països en desenvolupamentPràctiques, Teoria
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València