foto Hortensia Rico Vidal
HORTENSIA RICO VIDAL
PDI-Titular d'Universitat
Dega/Degana / Director/a Ets
Àrea de coneixement: MICROBIOLOGIA
Departament: Microbiologia i Ecologia
(9635) 44866
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València