foto Josep Enric Ribera i Condomina
JOSEP ENRIC RIBERA I CONDOMINA
PDI-Titular d'Universitat
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau
Àrea de coneixement: FILOLOGIA CATALANA
Departament: Filologia Catalana
Universitat de València Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Dept. de Filologia Catalana, despatx 021 Avda. Blasco Ibáñez 32 46010 València
(9639) 83872
Biografia

JOSEP E. RIBERA I CONDOMINA és professor titular del Departament de Filologia Catalana, coordinador del Grau en Filologia Catalana i president de la Comissió Acadèmica de Títol (CAT) des de l’any 2015.

Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de València (2008) i Premi Pompeu Fabra de Gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans (2009), ha estat vinculat al Departament com a professor associat des de l’any 2004. És Llicenciat en Filologia Catalana (1988) i en Filologia Anglesa (2001).

La seua recerca, centrada en la cohesió referencial, se situa en el marc de la sintaxi, l’anàlisi del discurs, la lingüística cognitiva i la lingüística contrastiva aplicada a l’ensenyament de llengües i a la traducció. En lingüística sincrònica, s’ha ocupat de la dixi textual, la cohesió lèxica i els noms encapsuladors, en gèneres com la narrativa de ficció o el debat parlamentari. Des de la perspectiva diacrònica, ha aprofundit en l’anàlisi de les funcions sintàctiques dels pronoms clítics en català antic, dins del projecte d’elaboració d’una Gramàtica del català antic.

És membre del Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs (GrePAD) i col·laborador del Grup d’Estudis de la Variació. Ha participat en diversos projectes d’investigació finançats pel Ministerio de Economía y Competitividad. En l’actualitat, forma part del projecte L'ambigüitat en la interfície semàntica-pragmàtica: factors estructurals i pragmàtics (PID2019-104453GA-I00).

Imparteix docència en el Grau en Filologia Catalana i en el Grau en Traducció i Mediació Interlingüística, així com en el Màster en Investigació en Llengües i Literatures. Acredita dos sexennis de recerca pel CNAI i dos quinquennis de docència.

És membre de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), de l’Asssociació Espanyola de Lingüística Cognitiva (AELCO/SCOLA), de l’Associació Espanyola de Lingüística de Corpus (AELINCO), de Societas Linguistica Europaea (SLE) i d’International Pragmatics (IPra).

 

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València