foto Jose R. Juan Sanchez
JOSE R. JUAN SANCHEZ
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat
Àrea de coneixement: DRET PROCESSAL
Departament: Dret Administratiu i Processal
Facultad de Dret Avinguda dels Tarongers, s/n Despatx 3c04
(9638) 28910
Biografia

Autor de 22 articles científics, 40 capítols de llibre i 5 monografies. Recerca centrada en l'estudi del procés penal i els drets humans, i en l'anàlisi de la justícia des de la implementació de tècniques de management i la seva consideració com a servei públic. Destaquem les següents publicacions: sobre el procés penal, “'Proceso penal y nuevas tendencias del derecho penal: el uso político-criminal del proceso y su preponderante configuración para la aplicación de la norma penal secundaria” (RGDP, 2018), “El nuevo régimen de la incomunicación cautelar en el proceso penal español” (Indret, 2017), “La 'litigiosidad' penal española: ¿es fiable la estadística judicial?” (ReCRIM, 2017), “Generalización de la segunda instancia penal y dotación de tribunales: una prospectiva cuantitativa y valoración al respecto de las reformas del Código Penal y la LECrim” (Diario La Ley, 2016) i la monografia La responsabilidad civil en el proceso penal(La Ley, 2004). Sobre qualitat de la justícia: “Derechos fundamentales, recursos de amparo e incidentes de nulidad como indicadores de la calidad de la justicia en España: un estudio cuantitativo” (Diario La Ley, 2019), “La LO 7/2015: el Juez legal predeterminado, la gestión de los tribunales y su incidencia sobre el acceso a la justicia. ¿La implantación encubierta de los Tribunales Provinciales de Instancia?” (Diario La Ley, 2015). En l'àmbit de la justícia civil La legitimación en el proceso civil: los titulares del derecho de acción, fundamentos y reglas (Aranzadi, 2014).

Mèrits docents i de recerca: 2 sexennis, 5 quinquennis i 9 triennis.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 12:30. DESPACHO 3C04
Segon quadrimestre
Divendres de 11:00 a 12:30. DESPACHO 3C04
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València