foto Rosa Adam Ortiz
ROSA ADAM ORTIZ
PI-Invest Cont Ramon y Cajal
:
Departament: Química Orgànica
Despatx 4.44, Facultat de Farmàcia
43044
Biografia

Rosa Adam Ortiz (Llombai, 1985) es va llicenciar en Farmàcia en 2008 en la Universitat de València. En 2013 va obtenir el seu títol de doctorat en la mateixa universitat, baix la supervisió dels professors Belén Abarca i Rafael Ballesteros. Els seus estudis de doctorat, centrats al camp de la química orgànica, es van finançar amb una beca FPI de la Generalitat Valenciana i, al llarg d’aquest període, va realitzar una estada al ECPM de la Université de Strasbourg. A continuació, es va incorporar com a investigadora postdoctoral al Leibniz Institute for Catalysis (Rostock, Alemanya), al grup del professor Matthias Beller amb una beca postdoctoral de la Fundación Ramón Areces. En 2017 tornà a la Comunitat Valenciana com investigadora postdoctoral en el Institut de Tecnologia Química (ITQ, Universitat Politècnica de València – CSIC) i en 2018 va obtenir finançament per iniciar la seua línia de recerca independent al ITQ gràcies al programa Junior Leader Incoming postdoctoral de la Fundació La Caixa i el programa SEJI de la Generalitat Valenciana. En 2022 s'incorporà al Departament de Química Orgànica de la Universitat de València com a investigadora Ramón y Cajal. Els seus principals interessos científics estan centrats en el desenvolupament de catalitzadors heterogenis per a dur a terme reaccions d’interès en química orgànica amb majors nivells de sostenibilitat.

Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes