foto Rocio Barragan Arnal
ROCIO BARRAGAN ARNAL
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
64820
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 09:00 a 10:00. DESPATX 2-17 DETO MEDICINA PREVENTIVA 1E FACULTAT DE MEDICINA
Anual
Dimarts de 12:00 a 13:00. DESPATX 2-17 DPTO MEDICINA PREVENTIVA 1E FACULTAT DE MEDICINA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs