foto Francisco Jose Rodenas Rigla
FRANCISCO JOSE RODENAS RIGLA
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
(9638) 28202
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 12:30. 1P02
Segon quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 12:30. 1P04BIS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València